Herstellingen

Kwalitatieve dakwerken zijn meestal bestand tegen alle weersomstandigheden bij ons, maar toch gebeurt het dat bij storm- of waterschade uw dak schade opgelopen heeft. In dergelijke noodlottige gevallen heeft u nood aan een dringende interventie, VANNEC helpt u uit de nood en zorgt voor een snelle interventie.

Een lekkend dak daarentegen heeft meestal een onderliggende oorzaak die van dichterbij moet bekeken worden. Afhankelijk van de ernst van de schade kunnen wij deze (tijdelijk) herstellen of kan er een dakrenovatie voorgesteld worden. We bekijken elke situatie afzonderlijk en kiezen de beste oplossing voor uw dak.

VANNEC heeft jaren ervaring op vlak van dakherstellingen en adviseert elke klant dan ook bij vochtproblemen in plafonds, geschilferde dakpannen, houtwerk dat begint af te bladeren(geen komma) enz. U kan dus rekenen op team die van aanpakken weet. In de mate van het mogelijke proberen wij er steeds voor te zorgen dat u de minste hinder ondervindt tijdens de uitvoering van de weken. Wij denken graag mee met u.

VANNEC is gelegen te Oostkamp, maar wij voeren dakherstellingen uit in heel West-Vlaanderen bij zowel particulieren als in de industrie. Contacteer ons, wij komen vrijblijvend bij u langs.